fbpx Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Phát triển bản thân”

8 thói quen giúp bạn vượt qua được mọi giới hạn của chính mình nếu chịu khó rèn luyện: Càng nỗ lực, càng nhận đền đáp xứng đáng

Ranh giới không quyết định bạn, bạn mới là người quyết định ranh giới của chính mình. Rèn luyện bản thân, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

30 tuổi: Đáng sợ hơn cả thất nghiệp, chưa kết hôn, không tài khoản tiết kiệm, là không phương hướng

Đối với một người, kiếm tiền quan trọng, tiết kiệm tiền cũng quan trọng, duy trì giá trị bản thân lại càng quan trọng hơn, bởi đó là những nhân tố giúp bạn tự do.

Mission News Theme by Compete Themes.